Naše služby

| Více

Naše firma poskytuje komplexní a cenově dostupné služby pro širokou podnikatelskou klientelu, a to zejména v oblasti zpracování účetnictví a daňové evidence.

Podvojné účetnictví

 • vedení účetnictví 
 • evidenci majetku
 • evidence DPH
 • evidence kontrolního hlášení
 • evidence souhrnného hlášení
 • intrastat
 • uzávěrka vč.inventarizace

 

Daňová evidence

 • vedení daňové evidence
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidenci majetku
 • evidenci DPH
 • evidence kontrolního hlášení
 • evidence souhrného hlášení
 • uzávěrka
 • propočítáme výhodnost daňové optimalizace (paušál x skuteční výdaje)

 

Mzdová agenda od A-Z

 • vyřídíme potřebnou registraci zaměstnavatele
 • zpracování a komplexní vedení mzdové agendy, včetně ročních přiznání
 • připravíme pracovní smlouvy  vč.platového výměru, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce 
 • přihlášky a odhlášky zaměstnance na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • vypracování příkazů k úhradě (mzda, pojištění, daň ze závislé činnosti, spoření, srážky z mezd)
 • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu a komunikace s příslušnými úřady
 • účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění
 • ukončení pracovního poměru 
 • vedení mzdových a evidenčních list
 • roční zúčtování záloh zaměstnancům 

 

Zpracování a podání daňových přiznání

 • DPH (daň z přidané hodnoty)
 • KH (kontrolní hlášení)
 • SH ( souhrnné hlášení)
 • Daň silniční
 • DPFO (daň z příjmu fyzických osob)
 • DPPO (daň z příjmu právnických osob)
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně

 

Ostatní účetní služby

 • účetní poradenství
 • zastupování na úřadech
 • rekonstrukce a revize účetnictví i daňové evidence
;